E-učenje

E-učenje (e-učenje) je jedan od brojnih pojmova s ​​prefiksom "e" koji se u zadnje vrijeme spominju. Čini se da "e" ponajmanje predstavlja elektroničko učenje, a koristi se brojne interpretacije kao:  
Postoji više različitih definicija e-učenja, jedna obično ovise o profesiji i iskustvima osoba koje ih koriste. Može ih svrstati u jednu koja stavlja naglasak na tehnologiju i koja stavlja naglasak na obrazovanje (učenje i poučavanje).

E-učenje obuhvaća različite aspekte korištenja ICT-a u obrazovanju ili o intenzivnom korištenju ICT-a.
 
Prednosti
15161651651